MEDIA i EDUKACJA

Witam na stronie poświęconej badaniom naukowym zagadnień mediów w edukacji oraz edukacji medialnej

Nazywam się Mariusz Kąkolewicz i pracuję w Zakładzie Technologii Kształcenia, WSE - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zapraszam do udziału w badaniach diagnostycznych dotyczących korzystania przez dzieci i młodzież z różnych form aktywności medialnej i nowoczesnych narzędzi medialnych


Informacje udzielone poprzez wypełnienie anonimowej ankiety są bardzo ważne dla mojej pracy naukowej. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas - ankieta zajmie ok. 15 - 20 minut.

Proszę wybrać ankietę dla właściwej grupy wiekowej .

Ankieta dla dzieci przedszkolnych   - do wypełnienia ankiety zapraszam rodziców

Ankieta dla uczniów klas 1 - 3   - do wypełnienia ankiety zapraszam rodziców z dziećmi

Ankieta dla uczniów klas 4 - 6

Ankieta dla uczniów gimnazjów   

Ankieta dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ankieta dla studentów

Ankieta dla nauczycieli

Wszystkich uczniów  i rodziców, którzy chcieliby podzielić się ze mną uwagami na temat ankiety proszę o kontakt mailowy

Jeszcze raz dziękuję za udział w badaniach - Mariusz Kąkolewicz


Na stronie MARKUS można zapoznać się z ofertą kursów proponowanych przez Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich MARKUS - Mariusz Kąkolewicz oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli: Technika z wychowaniem komunikacyjnym, Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym oraz Organizacja i prowadzenie kształcenia zdalnego. Studia podyplomowe prowadzone są przez WIZ Politechniki Poznańskiej we współpracy z SDKN MARKUS.

Ostatnia aktualizacja 16-04-29

Liczniki agnat.pl